• Výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou Volkswagen Golf 1,4 TSI 122k DSG. Možnosť absolvovať výcvik na štýlovom aute s najnovšími technológiami. Kondičné jazdy s automatom.

 • Aj títo ľudia absolvovali výcvik a získali vodičské oprávnenie u nás: Igor Timko, Slaven Dizdarevič, Michal Soltész, Henrieta Kecerová, Róbert Šudík, Ivana Jalčová, Anna Jurčenková, Attila Bocsárszky

 • Výcvik na vozidle Toyota Yaris s manuálnou prevodovkou. V rámci výcviku je zaradená jedna jazda s automatom. Kondičné jazdy s manuálnou prevodovkou.

 
 

Nový kurz

Otvorenie nového kurzu bude vo štvrtok 19.10.2017 o 17.00 hod.

Kurzy

Klasická forma
Kurz trvá 8 týždňov.
Pokiaľ žiak nezvládne predpísaný rozsah učiva v teoretickej alebo praktickej časti, je možné kurz ľubovoľne predĺžiť.
Skrátená forma
Trojtýždňový výcvik.
Doporučujeme len pre uchádzačov so základnými skúsenosťami s ohľadom na časovú náročnosť (denne 2 hodiny praktickej a minimálne 2 hodiny teoretickej prípravy)
Predlžená forma
Podľa požiadavky žiaka, kurz môže trvať maximálne 1 rok.
Vhodné pre uchádzačov ktorí dovŕšia vek 18 rokov v priebehu výcviku. Do kurzu môže byť zaradený len žiak ktorý dovŕšil 17 rokov veku, na skúšku môže byť pripustený len po dovŕšení veku 18 rokov

Rozsah výučby

Rozsah výučby je daný Zákonom a je vo všetkých autoškolách rovnaký.

Teoretická výučba

Teoretická výučba v rozsahu 42 vyučovacích hodín.
Výuka prebieha v učebni autoškoly v malých skupinách z predmetov:

 • teória vedenia motorových vozidiel
 • pravidlá cestnej premávky
 • náuka o konštrukcii motorových vozidiel
 • zásady bezpečnej jazdy

Praktický výcvik

 • Jazda na trenažéri v rozsahu 6 vyučovacích hodín (vlastný moderný trenažér)
 • Jazda v mestskej premávke v rozsahu 31 vyučovacích hodín
 • Údržba vozidla - praktická ukážka v rozsahu 4 vyučovacích hodín

Skúšky

Organizačne zabezpečuje autoškola v priestoroch Leteckej fakulty TU Košice. Pozostávajú z dvoch samostatných skúšok vykonaných v jeden deň.

Pravidlá cestnej premávky

Skúška prebieha formou testu, test má 27 otázok, maximálny počet získaných bodov je 55, pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 50. Testy sú k dispozícii v autoškole.

Praktická jazda v dvoch etapách

 • Jazda na autocvičisku pomedzi kužele
 • Jazda v mestskej premávke.

O našej autoškole

Naša autoškola je zaregistrovaná od r.1991. Ale ako inštruktor autoškoly som pracoval a nadobúdal skúsenosti od roku 1986 vo zväzarmovskej autoškole a od roku 1991 sa už tejto profesii venujem ako súkromník – podnikateľ. Autoškola prešla svojím vývojom a mala niekoľko názvov, z ktorých sa napokon ujal súčasný názov – Autoškola Kuglastop.

Naším cieľom je zaradiť sa ku kvalitným a serióznym autoškolám v Košiciach, urobiť všetko pre to, aby zákazník zvládol predpísanú výučbu a zaradil sa do skupiny bezproblémových motoristov bez zbytočného stresu. Prvým predpokladom je zvládnutie teórie vedenia a predpisov o cestnej premávke, k čomu autoškola vytvára všetky podmienky kvalitným výkladom v špecializovanej učebni, poskytnutím učebníc, výukových dvd-čiek a skúšobných testov. Praktická časť začína výcvikom na vlastnom trenažéri najmodernejšieho typu s piatimi monitormi, v ďalšom výcviku v aute žiak pokračuje po osvojení všetkých potrebných zručností pre ovládanie vozidla. Pre prekonanie stresu z prvej jazdy začíname výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou, kde sa žiak môže sústrediť na prácu s volantom, na sledovanie premávky a dopravných značiek a nezaťažuje sa radením rýchlostných stupňov a prácou sa spojkou. Prechod do vozidla s manuálnou prevodovkou je v našej autoškole plynulejší a ľahšie sa zvláda.

Ďalším faktorom kvality autoškoly je vozový park, kde sa vozidlá pravidelne po troch - štyroch rokoch obmieňajú, kupujeme výhradne nové vozidlá. V autoškole používame dve vozidlá značky Toyota Yaris s manuálnou prevodovkou a úplne nový VW Golf s automatickou prevodovkou.

Priestory našej autoškoly sú v centre mesta na Kukučínovej 23 v Košiciach v priestoroch Strednej odbornej technickej školy, neďaleko STEEL ARÉNY.

Novinky

 • Akcia!
 • Galéria vozového parku

  Volkswagen Golf 1,4 TSI 122k DSG

  Kontakt

  Sídlo

  Autoškola KUGLASTOP
  Kukučínova 23 (Stredná odborná škola)
  Košice

  Kontakt

  Ing. Juraj Kugla
  0903 713 404
  kuglastop@atknet.sk
  trenažér
  0948 290 066